Oplossingsgerichte Coaching

Verte werkt zo veel mogelijk oplossingsgericht. Kort gezegd is dat: doen wat werkt. Bij Oplossingsgerichte Coaching is de grondhouding positief.

De methode richt zich op:

  • het onderkennen van problemen
  • het verhelderen van doelen
  • het uitvinden van wat werkt om dichter bij de doelen te komen
  • doen wat werkt

De voordelen van Oplossingsgerichte Coaching:

  • de nadruk op het positieve biedt mensen perspectief
  • de aandacht voor wat al eerder heeft gewerkt, geeft mensen het vertrouwen dat succes bereikbaar is
  • het zetten van kleine stappen geeft een gevoel van invloed en controle

> Lees verder: Compass-Coaching