Focussen

Focussen is luisteren naar wat je lichaam je vertelt, door de tijd te nemen om lichaamssensaties waar te nemen en er even bij te blijven, zonder er direct woorden aan te geven. Daarna proberen we het te vatten in bijvoorbeeld woorden of beelden. Wat eerst alleen nog maar lijfelijk voelbaar is, krijgt dan ineens reliëf, waaruit weer nieuwe belevingen voortkomen.

Door te focussen worden gevoelens en situaties helder. Focussen wordt vaak ingezet bij situaties die een heftige reactie oproepen, die de cliënt niet goed kan plaatsen of die de cliënt wil onderzoeken.

Focussen sluit aan bij Somatic Experiencing (lichaamsgerichte traumatherapie).

> Lees verder: ZelfKonfrontatieMethode